Heb jij rekenproblemen? Al op jonge leeftijd beginnen kinderen met leren rekenen. Al in groep 3 en 4 van school wordt verreweg de belangrijkste basis gelegd voor het rekenen in de bovenbouw. Desondanks kan het zijn dat kinderen vroeg of laat aanlopen tegen problemen in het rekenen. Het is van belang om rekenproblematiek tijdig te ontdekken, zodat je er wat aan kan veranderen. Hoe zien rekenproblemen eruit, wat zijn de gevolgen en hoe kun je rekenproblemen voorkomen als ouder of als leerkracht? Met dit artikel helpen we leerkrachten en ouders. Wat zijn rekenproblemen? Rekenproblemen ontstaan als een kind niet meer goed mee kan komen met de lesstof. Dat probleem kan klein zijn, maar ook heel groot. Bij een rekenprobleem mist een kind de kennis of vaardigheid om (delen van) de som volgens plan op te lossen. Als een rekenprobleem niet wordt verholpen, kan de achterstand alleen maar nog groter worden. Zo nemen ook de rekenproblemen verder toe. Naarmate de kinderen de bovenbouw bereiken moeten ze heel veel strategieën en vaardigheden benutten en is het des te meer van belang rekenproblemen te hebben verholpen. Gevolgen Voor ouders
Handige sites
Overzichtje van websites
Educatieve pagina
Educatieve websites
Basisschool startpagina
Basisschool startpunt
Startpunt voor basisonderwijs
Onderwijs informatie
Informatie over onderwijs
Onderwijnsinfo
Info over onderwijs
Info voor de basisschool
Basisschool informatie
Youtube channel
www.meestercornelius.nl
www.meesterfred.nl
Cito-toetsen groep 4
Het rekenonderwijs wordt stapsgewijs opgebouwd vanaf de kleuterklassen. Een kwestie als getalbegrip wordt gevolgd door optellen en aftrekken en al snel voegen zich daar de andere rekenvaardigheden bij, zoals vermenigvuldigen, delen, rekenen met breuken, procenten, kommagetallen, tijd en geld. Kort gezegd heeft een rekenprobleem op elk van de strategieën een bepalende invloed. Als een kind de tafels niet goed beheerst wordt het vrijwel onmogelijk om later te rekenen met breuken en cijferend vermenigvuldigen of delen. Het kan gebeuren dat dit tot frustratie leidt bij een leerling, waardoor er iets vervelends gebeurt: de motivatie brokkelt geheel of gedeeltelijk af en een kind ziet op tegen het rekenen. Aangezien rekenen een tijdrovende bezigheid is is het belangrijk dat leerlingen succes blijven ervaren. Verkeerde rekenstrategieën op de basisschool hebben ook gevolgen voor het middelbaar onderwijs, want daar worden wiskunde, scheikunde, natuurkunde en economie gegeven. Problemen met rekenen voorkomen Duidelijk dat het niet de bedoeling mag zijn om rekenproblemen te laten waar ze zitten. Sterke leerkrachten hebben oog voor hun leerlingen en kunnen beginnende rekenproblemen vrij snel signaleren en behandelen. We spreken dan over een gecontroleerd rekenprobleem en dat hoeft geen verdere gevolgen te hebben. Maar wanneer een kind steevast dezelfde fouten blijft maken en vaardigheden of strategieën niet zegt te snappen, is het belangrijk om in te grijpen. De meeste rekenproblemen zijn gelukkig te herleiden naar de basis: getalbegrip en het beheersen van de tafels. Dit zijn vaardigheden die zowel thuis als op school getraind kunnen worden en zo zullen verbeteren. Rekenspelletjes kunnen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van rekenproblemen bij jonge en oude kinderen en kun je ook overal doen. Rekenspelletjes om problemen te voorkomen Wil jij rekenproblemen voorkomen aan de hand van spelletjes? Hier delen we enkele spelletjes met je: Dobbel rekenproblemen weg Eenvoudig en overal te spelen: wie gooit de meeste ogen op 1 of 2 dobbelstenen? Handig spelletje voor rekenproblemen in groep 3 of 4. Oorlog voeren Pak een spel kaarten en neem alleen de cijfers. Deel de kaarten op en draai om de beurt een kaart om. De hoogste wint. Erbij of eraf Spreek een getal af dat je erbij of eraf doet. Noem vervolgens een getal en laat je kind het afgesproken getal er steeds bij doen of afhalen. Hoe ver kan je kind komen? Tafelhappertjes De tafels zijn vaak een serieus probleem maar kun je goed oefenen door het maken van een tafelhappertje. Maak bij voorkeur per tafel een happertje. Als het goed gaat kun je de moeilijkste tafels los opschrijven in een eigen happertje. Het schakelspel Speler 1 begint met een som, speler 2 gaat verder doro een som te maken met het antwoord. Bijvoorbeeld 9 +3 = 12, 12 + 9 = 21, 21 + 4 = 25 enzovoorts. Hoe ver komen jullie samen? Op School is een afspraak zo gemaakt en schoolleiders vinden het altijd leuk om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding. Slotsom Het is erg lastig om als kind rekenproblemen te hebben. Er zijn gelukkig aardig wat rekenproblemen die gemakkelijk zijn op te lossen. Als de leerkracht tijdig signaleert dat een kind niet goed mee kan komen met bepaalde strategieën en vaardigheden kan een probleem nog snel worden opgelost. Als opvoeder kun je ook helpen met rekenproblemen. We deelden in dit artikel een aantal leuke spelletjes die kinderen, zonder het door te hebben, aan het rekenen dwingen. Door dit regelmatig te doen voorkom je op voorhand al een groot deel van de problemen bij rekenen die kinderen in school op kunnen lopen. Cito afbeeldingen
Notepin.co
Alles over groep 4 van de basisschool
Atwebpages over Cito-toets
Mijn kind in de basisschool
Alles over Citotoetsen
Website Juf Danielle
Website van Juf Daphne
Juf Esther over rekenproblemen
Webstek van juf Nadine
Basisschool de Krullevaar
Basisschool Dikkertje Dap
Blog Juf Emma
Basisschool De Blokkendoos
Onderwijsexperts Brands
Over de basisschool van jouw kind
Artikel over de Cito-toetsen van groep 4